omslag van het Dekenaal Kerkenplan
Het Dekenaal Kerkenplan Heerlen bevat een CD, waarop de complete tekst van het onderzoek naar alle 40 kerkgebouwen van het dekenaat te lezen is. Het gedrukte gedeelte beschrijft de problematiek van de terugloop van kerkgangers en daardoor een toenemend overschot aan kerkgebouwen. Het beschrijft tevens de visie daarop van het dekenaat Heerlen. Naast een afnemend aantal kerkgangers kampt het dekenaat ook met afnemende inkomsten en een tekort aan priesters. Als gevolg daarvan zal een flink aantal kerkgebouwen de deuren moeten sluiten. De besluitvorming hierover moet zorgvuldig gebeuren. Daarom zijn alle 40 kerkgebouwen op een groot aantal aspecten tegen het licht gehouden. Er is een afwegingskader ontwikkeld om de kerkgebouwen met elkaar in verband te brengen. Daaruit is een integraal kerkenplan ontstaan dat nieuw perspectief biedt voor de kerkgebouwen in het dekenaat Heerlen.
De Scan van de kerkgebouwen in het dekenaat bevat per kerk een uitgebreide beschrijving van de bouwkundige aspecten, de sociale context, de functionele en de transformationele flexibiliteit van elk kerkgebouw. De beschrijving van de H. Cornelius en H. Pauluskerk in Heerlerheide is in het Dekenaal Kerkenplan als voorbeeld afgedrukt. Alle 40 kerkgebouwen in het dekenaat Heerlen zijn op dezelfde wijze beschreven in Bijlage F. Deze beschrijvingen staan op de CD die bij het Kerkenplan is gevoegd.
Download hier het PDF-bestand zodat u het Kerkenplan kan lezen. De PDF die op de CD staat, hebben wij in PDF formaat aan het logo van de onderstaande CD-opdruk gekoppeld. Let op dat het downloaden enige tijd kan duren. Het PDF-bestand is namelijk 500 megabyte groot geworden. We willen u het boek in maximale resolutie aanbieden zodat u de volle beleving van het prachtige boek maximaal kunt ervaren. Gezien de grootte van het PDF bestand is het niet aan te raden het bestand online te openen. Download het bestand naar uw computer zodat u het dan locaal kan openen.
omslag van boek Dekenaal Kerkenplan
‘Pelikaan die haar jongen voedt’ glas-in-loodraam van C. Alberdingk uit 1936 in de Theresia- of Carmelkapel in Heerlen, voormalig Carmelitessenklooster, nu Luciushof.